Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie

Prowadzący
dr n. fiz. Armand Cholewka
Miejsce
Czas trwania
90 min.
Liczba uczestników
30
Metoda
wykład
Poruszane zagadnienia
- krioterapia
- hipertermia
- temperatura
Opis
Wprowadzenie do wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Omówienie znaczenia zmiany temperatury ciała oraz wpływu temperatury otoczenia na organizm człowieka. Pomiar temperatury ciała. Wykorzystanie temperatur ekstremalnie niskich oraz wysokich w medycynie. Chłodzenie ciał - krioterapia oraz przegrzewanie – hipertermia w medycynie i ich znaczenie dla zdrowia organizmu człowieka. Przybliżenie pojęcia nanocząstek i nanomedycyny oraz wykorzystanie nanomateriałów w hipertermii magnetycznej jako nowoczesnej techniki terapeutycznej.