Wybrane techniki diagnostyczne w medycynie

Prowadzący
dr n. fiz. Armand Cholewka
Miejsce
Czas trwania
90 min.
Liczba uczestników
20
Metoda
wykład/warsztaty
Poruszane zagadnienia
Metody diagnostyczne w medycynie:
- rentgen
- tomografia komputerowa
- rezonans magnetyczny
- termografia
Opis
Na wykładzie poruszane są treści z zakresu fizycznych podstaw rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Wykład zawiera wprowadzenie do diagnostyki obrazowej, omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych technik diagnostycznych poparte przykładami. Natomiast ostatnia część zajęć to wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Uczniowie mają możliwość samodzielnego wykonania termogramów.