Pokonać nowotwór

Prowadzący
dr n. fiz. Armand Cholewka
Miejsce
Czas trwania
90 min.
Liczba uczestników
30
Metoda
wykład/warsztaty
Poruszane zagadnienia
- promieniowanie jonizujące
- radioterapia
- brachyterapia
- chemioterapia
Opis
Obecnie w walce z nowotworami wykorzystuje się radioterapię czyli promieniowanie jonizujące które ma za zadanie zniszczyć komórki rakowe. Jednakże do radioterapii należy kilka metod, które często stosowane są wspólnie aby zwiększyć skuteczność leczenia. Wykład stanowi krótką charakterystykę i przybliżenie współcześnie wykorzystywanych metod do walki z nowotworami i wraz z prezentacją multimedialną stanowi ciekawe spojrzenie na dzisiejszą onkologię.