Fabryka zwana organizmem

Prowadzący
dr n. fiz. Armand Cholewka
Miejsce
Czas trwania
90 min.
Liczba uczestników
30
Metoda
wykład
Poruszane zagadnienia
- funkcjonowanie wybranych organów w organizmie człowieka i zależności pomiędzy nimi
- protezy i sztuczne organy
Opis
Organizm człowieka to skomplikowany układ wielu różnych narządów, które ściśle ze sobą współpracują. Często prawidłowe funkcjonowanie jednego narządu jest uzależnione od prawidłowego funkcjonowania innego. Nad całością czuwa mózg, który w odpowiedni sposób wydaje polecenia. Dlatego też nasz organizm można przyrównać do ogromnej i skomplikowanej żywej fabryki, która składa się z ośrodków – narządów, odpowiedzialnych za pełnienie różnych często bardzo skomplikowanych funkcji oraz „Dyrektora” - mózgu. Każdy z narządów jest potrzebny, a bez większości z nich organizm nie jest w stanie funkcjonować. Rozwój technologii medycznych już dziś pozwala na wykorzystanie „części zamiennych” dla niektórych narządów w naszym organizmie, a kto wie co będzie możliwe w przyszłości?