• Co nas ziębi, a co grzeje – temperatura naszego ciała
  Co to jest temperatura? Jak ją mierzyć?
  Czy temperatura ciała człowieka jest ważnym wskaźnikiem naszego zdrowia i dlaczego?
  Kiedy nasz organizm może ulec wyziębieniu a kiedy przegraniu - czym to grozi?
  Jak wygląda mapa termiczna naszego ciała?
  Wykład jest połączony z pokazami, w których wykorzystana zostanie nowoczesna metoda obrazowania termicznego – termowizja.
 • Czy żyjemy w cieplarni?
  Analiza klimatu pokazuje ostatnich dziesięcioleci pokazuje pewien wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi. Przyczyną tego coraz bardziej niepokojącego zjawiska, zwanego powszechnie efektem cieplarnianym, są gazy, które w związku z rozwojem cywilizacji zaczęły się w zbyt dużych ilościach przedostawać do atmosfery. Skąd się biorą? Do czego taka sytuacja może doprowadzi? Co my możemy zrobić aby to zatrzymać?
 • Dbaj o zdrowie, rozumiejąc fizykę
  Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasz organizm podlega różnym prawom w których fizyka odgrywa szczególne znaczenie. Jednakże prawa te dają nam nie tylko ogromne możliwości w wykonywaniu czasem bardzo skomplikowanych ruchów oraz pokonywaniu wielkich obciążeń ale powodują również pewne ograniczenia, których człowiek nie jest w stanie pokonać.
  Szeroko obecne w naszym organizmie dźwignie umożliwiają nam ruch łącząc ze sobą układ mięśniowy i kostno-stawowy. Z kolei serce wykonuje ciężką pracę związaną z tłoczeniem krwi w skomplikowanym układzie naczyń krwionośnych, gdzie ciśnienie odgrywa kluczową rolę.
  Zrozumienie zależności fizycznej strony funkcjonowania organizmu człowieka może prowadzić do odpowiedzi na pytanie „Jak chronić nasz organizm przed niektórymi schorzeniami czy kontuzjami wykorzystując w tym celu podstawowe prawa fizyki?”. Większość z nas zadaje sobie to pytanie dopiero podczas wizyty u lekarza np. ortopedy czy kardiologa.
 • Fabryka zwana organizmem
  Organizm człowieka to skomplikowany układ wielu różnych narządów, które ściśle ze sobą współpracują. Często prawidłowe funkcjonowanie jednego narządu jest uzależnione od prawidłowego funkcjonowania innego. Nad całością czuwa mózg, który w odpowiedni sposób wydaje polecenia. Dlatego też nasz organizm można przyrównać do ogromnej i skomplikowanej żywej fabryki, która składa się z ośrodków – narządów, odpowiedzialnych za pełnienie różnych często bardzo skomplikowanych funkcji oraz „Dyrektora” - mózgu. Każdy z narządów jest potrzebny, a bez większości z nich organizm nie jest w stanie funkcjonować. Rozwój technologii medycznych już dziś pozwala na wykorzystanie „części zamiennych” dla niektórych narządów w naszym organizmie, a kto wie co będzie możliwe w przyszłości?
 • Fizyka i fizjologia w salonach SPA – sauna
  Wprowadzenie do termoterapii. Znaczenie wymiany ciepła podczas zabiegów w saunie. Wykorzystanie kąpieli w saunie przez osoby zdrowe i ludzi z różnymi schorzeniami. Korzyści i ograniczenia związane z użytkowaniem różnych rodzajów saun. Jak planować zabiegi w saunie aby być zdrowym.
 • Pokonać nowotwór
  Obecnie w walce z nowotworami wykorzystuje się radioterapię czyli promieniowanie jonizujące które ma za zadanie zniszczyć komórki rakowe. Jednakże do radioterapii należy kilka metod, które często stosowane są wspólnie aby zwiększyć skuteczność leczenia. Wykład stanowi krótką charakterystykę i przybliżenie współcześnie wykorzystywanych metod do walki z nowotworami i wraz z prezentacją multimedialną stanowi ciekawe spojrzenie na dzisiejszą onkologię.
 • Solarium – korzystać, czy się bać?
  Wprowadzenie do podstaw fizycznych promieniowania elektromagnetycznego. Właściwości i znaczenie dla organizmu zakresów UVA, UVB i UVC. Korzyści i zagrożenia ze strony światła słonecznego i sztucznego wykorzystywanego w solarium.
 • Wybrane techniki diagnostyczne w medycynie
  Na wykładzie poruszane są treści z zakresu fizycznych podstaw rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Wykład zawiera wprowadzenie do diagnostyki obrazowej, omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych technik diagnostycznych poparte przykładami. Natomiast ostatnia część zajęć to wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Uczniowie mają możliwość samodzielnego wykonania termogramów.
 • Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie
  Wprowadzenie do wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Omówienie znaczenia zmiany temperatury ciała oraz wpływu temperatury otoczenia na organizm człowieka. Pomiar temperatury ciała. Wykorzystanie temperatur ekstremalnie niskich oraz wysokich w medycynie. Chłodzenie ciał - krioterapia oraz przegrzewanie – hipertermia w medycynie i ich znaczenie dla zdrowia organizmu człowieka. Przybliżenie pojęcia nanocząstek i nanomedycyny oraz wykorzystanie nanomateriałów w hipertermii magnetycznej jako nowoczesnej techniki terapeutycznej.
 • Zobaczyć temperaturę – termowizja i jej zastosowania
  Na seminarium wraz z doświadczeniami będziemy się starać znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
  Jak można zdalnie mierzyć temperaturę? Czy temperatura powierzchni ciała różni się od temperatury wnętrza?
  Dlaczego temperatura powierzchni ciała człowieka może mówić o jego zdrowiu?
  Gdzie wykorzystujemy termowizję w przemyśle? Dlaczego jest przydatna w ratownictwie? Dlaczego obecnie termowizja jest tak szeroko wykorzystywana w budownictwie?