Życie w szkle – roślinne kultury in vitro

Prowadzący
Dawid Gerc, Paulina Zieleźnik
Miejsce
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, Katowice
sala B-107 lub A-213
Czas trwania
1,5 godz.
Liczba uczestników
15
Metoda
laboratorium
Poruszane zagadnienia
prezentacja kultur in vitro roślin
Opis
Podczas laboratorium uczestnicy dowiedzą się, czym są kultury in vitro roślin, jakie przynoszą korzyści oraz czym różnią się od tradycyjnych metod upraw. Podczas krótkiej prezentacji, z użyciem środków audiowizualnych, uczestnicy zaznajomią się z warunkami pracy w laboratorium biotechnologii roślin, a następnie przystąpią do praktycznej części zajęć.
Część praktyczna obejmuje sporządzenie pożywki właściwej do prawidłowego wzrostu w warunkach in vitro, przygotowanie szkła laboratoryjnego do sterylizacji. Uczestnicy będą mieli możliwość założyć własną kulturę in vitro – przygotować i wysterylizować materiał roślinny, wyłożyć na stosowną pożywkę, po czym własnoręcznie założoną kulturę będą mogli zabrać ze sobą do domu.