Warsztaty arachnologiczne, czyli nie taki pająk straszny…

Prowadzący
Miejsce
Teren łąkowy lub leśny albo laboratorium
Czas trwania
90 min.
Liczba uczestników
15
Metoda
warsztaty
Poruszane zagadnienia
Typy siedlisk zamieszkiwanych przez pająki, charakterystyka trybu życia i polowania, cechy charakterystyczne wybranych grup pająków.
Opis
Uczestnicy poznają metody odławiania pająków, na przykładzie zebranych okazów uczą się rozpoznawać charakterystyczne cechy wybranych grup pająków, poznają różne sposoby polowania i typy sieci, analizują możliwą przynależność systematyczną potencjalnych ofiar pająków. W zależności od dostępnego materiału i pory roku zapoznają się ze sposobami opieki nad potomstwem wybranych grup pająków. Gdyby zajęcia terenowe były niemożliwe, wybrane zagadnienia prezentowane będą w warunkach laboratoryjnych na przykładzie zakonserwowanych okazów.