Polowanie na owada, czyli drapieżne rośliny

Prowadzący
Albert Janota, Michał Szopioski
Miejsce
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, Katowice
sala B-101
Czas trwania
1,5 godz.
Liczba uczestników
15
Metoda
warsztaty
Poruszane zagadnienia
przegląd systematyki i morfologii roślin mięsożernych
Opis
Omówienie z uczestnikami systemów wabienia i chwytania owadów przez rośliny mięsożerne, na żywych egzemplarzach. Przedstawienie rodzajów roślin mięsożernych z użyciem technik audiowizualnych, krótki przegląd gatunków. Prezentacja kultur in vitro roślin mięsożernych. Wykonanie preparatów mikroskopowych z liści rosiczek i włosków chwytnych muchołówek. Obserwacja narządów chwytnych z użyciem technik mikroskopowych – przy użyciu binokularów i mikroskopów. Projekcja krótkiego filmu obrazującego mechanizm chwytania owada, funkcjonujący u muchołówki amerykańskiej.