Podziały komórek

Prowadzący
prof. dr hab. Robert Hasterok
Miejsce
Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, Katowice
Czas trwania
3 godz.
Liczba uczestników
15
Metoda
laboratorium
Poruszane zagadnienia
mechanizmy podziałów komórkowych, metody obrazowania chromosomów
Opis
Samodzielne wykonywanie prostych, lecz efektownych preparatów z materiału roślinnego "na mitozę i mejozę" i analizy w mikroskopii jasnego pola plus indywidualne wejścia na badawczy mikroskop epifluorescencyjny.