Nurtująca genetyka: GMO – czy Doda ma rację? Dziedziczenie cech – te same zasady dla muchy, myszy i człowieka?

Prowadzący
mgr Miriam Szurman-Zubrzycka
Miejsce
Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, Katowice
sala C-244
Czas trwania
1,5 godz.
Liczba uczestników
20
Metoda
warsztaty
Poruszane zagadnienia
organizmy genetycznie modyfikowane, dziedziczenie cech wg Mendla
Opis
Zajęcia składać się będą z dwóch bloków:
1. Część teoretyczna, w której poruszone zostaną zagadnienia związane z Genetycznie Modyfikowanymi Organizmami (GMO). Czy jest się czego bać? Opisane zostaną potencjalne korzyści wykorzystania GMO w medycynie, czy rolnictwie, jak również potencjalne zagrożenia związane z tego typu modyfikacjami.
2. Część praktyczna, w której będziemy analizować podstawowe zasady dziedziczenia (Mendla) m.in. na przykładzie koloru oczu i innych cech D. melanogaster (czyli muszki owocówki).
W ramach zajęć uczniowie będą mieli również okazję zobaczyć jak i gdzie pracują studenci i naukowcy, zobaczymy nowoczesne laboratoria, pokoje hodowlane, czy wydziałowe szklarnie.