Niezwykły świat komórek zwierzęcych

Prowadzący
mgr Łukasz Chajec
Miejsce
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 9, Katowice
sala 011/012 (niski parter)
Czas trwania
4x45 minut
Liczba uczestników
15
Metoda
warsztaty
Poruszane zagadnienia
ultrastruktura komórki zwierzęcej, budowa i funkcja poszczególnych organelli komórkowych, budowa i funkcjonowanie transmisyjnego mikroskopu elektronowego
Opis
Zajęcia pozwolą uczniom zapoznać się z budową komórki zwierzęcej oraz przekonać się, czym się ona różni od komórki roślinnej. Praca przy transmisyjnym mikroskopie elektronowym pozwoli zapoznać się z jego budową oraz obsługą, a także z samą procedurą przygotowania materiału do jego analizy przy użyciu tego mikroskopu. Obserwacja różnych komórek, zarówno w mikroskopie świetlnym, jak i w transmisyjnym mikroskopie elektronowym pozwoli zaobserwować, jak wyglądają poszczególne struktury komórkowe i przekonać się, że nie zawsze wygląda to tak, jak pokazują podręczniki. Na zajęciach uczniowie będą mieli okazję obserwować pod mikroskopem komórki nabłonkowe, komórki mięśniowe, gamety, komórki nerwowe oraz wiele innych. Dodatkowo każdy uczeń otrzyma kartę pracy, która pozwoli utrwalić wiedzę zdobytą na zajęciach.