Nieznana strona znanych roślin - zajęcia laboratoryjne

Prowadzący
Krzysztof Chyżak
Miejsce
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, sala ćwiczeniowa 222
Czas trwania
180 minut (3 godziny zegarowe)
Liczba uczestników
15 osób
Metoda
Zajęcia laboratoryjne
Poruszane zagadnienia
Biologia komórki roślinnej:
- budowa i funkcje poszczególnych organelli komórkowych;
- procesy zachodzące w komórkach roślinnych (plazmoliza, deplazmoliza, osmoza);

Techniki mikroskopowe:
- budowa i funkcjonowanie mikroskopu świetlnego;
- przygotowywanie preparatów przyżyciowych;
- umiejętność poprawnej obserwacji mikroskopowej, ustawianie oświetlenia zgodnie z zasadami Kohlera.
Opis
Zajęcia składają się z części wstępnej - prelekcji, oraz samodzielnej pracy uczniów pod okiem nauczyciela. Podczas prelekcji poruszane będą zagadnienia dotyczące: budowy i funkcji poszczególnych organelli komórki roślinnej, fizjologia procesów plazmolizy, deplazmolizy, osmozy a także umiejscowienia komórki w środowisku. Oprócz tego, uczniowie poznają zasady pracy z mikroskopem świetlnym, oraz uczą się wykonywania preparatów przyżyciowych. Podczas części ćwiczeniowej, uczniowie wykonują preparaty mikroskopowe, które następnie oglądają i na podstawie dołączonej karty pracy opisują. Wykonują zadania pozwalające na obserwację procesu plazmolizy i deplazmolizy in vivo. Zajęcia zakończone są podsumowaniem wiadomości w oparciu o karty pracy, które uczniowie uzupełniali podczas zajęć.

Zajęcia przeznaczone są dla Szkół Podstawowych (klasy 4 - 6 - materiał zostanie dostosowany do wieku uczniów); Szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (w największym wymiarze materiałowym).