Las i jego życie - nowe spojrzenie na las

Prowadzący
Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała
Miejsce
Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 9, Katowice, teren
Czas trwania
5 godz.
Liczba uczestników
25
Metoda
warsztat, ćwiczenia praktyczne
Poruszane zagadnienia
las naturalny a gospodarczy, formy martwego drewna, znaczenie różnych form martwego drewna dla roślin i zwierząt, sposoby zwiększania ilości martwego drewna w lasach
Opis
Jaki powinien być las? Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy lasem naturalnym a zarządzanym przez człowieka? Jakie są konsekwencji odstępstw, w naszym postępowaniu w lasach gospodarczych, od sposobów kształtowaniu się lasu w naturalnym procesie? Na te i wiele innych pytań dotyczących życia lasu uczestnicy warsztatu będą poszukiwać odpowiedzi w trakcie spaceru w lesie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na znaczenie martwego drewna dla życia lasu. Uczestnicy zostaną zainspirowani do wskazania wszystkim form życia w lesie, które tracą, a nieraz ich egzystencja przestaje być możliwa w lesie, z którego usuwamy martwe drewno.