Genetycznie modyfikowane organizmy – korzyści i zagrożenia

Prowadzący
Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała
Miejsce
Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 9, Katowice
Czas trwania
3 godz.
Liczba uczestników
25
Metoda
warsztat, ćwiczenia praktyczne
Poruszane zagadnienia
biotechnologia farmakologiczna, przemysłowa i rolniczo-żywnościowa, etyczne, ekologiczne i społeczne aspekty stosowania roślin genetycznie modyfikowanych, wpływ GMO na zdrowie, GMO – dobro społeczne czy prywatne?
Opis
Genetycznie modyfikowane organizmy to jedno z osiągnięć człowieka, które wzbudza powszechne zainteresowanie, emocje i wywołuje skrajne opinie. Uczestnicy warsztatów w pierwszej części wysłuchają krótkiego wprowadzenia na temat historii i sytuacji obecnej GMO w świecie i Polsce. W dalszej części zobaczą i ustosunkują się do tez zawartych w filmie pt. „Jedzenie z obcym genem” (produkcja TVN, 2010 r.). W dalszej części uczestnikom zostaną przypisane następujące role: przedstawiciel firmy biotechnologicznej, rolnik ekologiczny, rolnik konwencjonalny, ksiądz, przedstawiciel władz miasta, reprezentant ruchu ekologicznego, i wezmą udział w debacie odnoszącej się do propozycji przedstawiciela firmy biotechnologicznej, który zamierza zachęcić lokalną społeczność do wprowadzenia roślin GM w ich regionie.