Czy szare komórki są rzeczywiście szare? Poznaj budowę swojego mózgu

Prowadzący
mgr Łukasz Chajec
Miejsce
Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 9, Katowice
sala 011/012 (niski parter)
Czas trwania
2 x 45 minut
Liczba uczestników
15
Metoda
warsztaty
Poruszane zagadnienia
ultrastruktura komórki nerwowej, budowa i funkcje tkanki nerwowej, budowa histologiczna mózgu i rdzenia kręgowego
Opis
Na zajęciach uczniowie będą mogli zapoznać się z budową różnych typów komórek nerwowych oraz ich funkcjami, a także poznają budowę histologiczną mózgu, zwłaszcza podwzgórza i przysadki mózgowej. Samodzielna praca przy mikroskopie pozwoli im przekonać się, czym się różnią neurony zlokalizowane w móżdżku od neuronów kory mózgowej, co to jest tigroid i skąd się wzięła nazwa szare komórki.