Czy jesteśmy przyjaciółmi Ziemi?

Prowadzący
Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała
Miejsce
Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 9, Katowice
Czas trwania
3 godz.
Liczba uczestników
25
Metoda
warsztat, ćwiczenia praktyczne
Poruszane zagadnienia
stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu, podstawowe prawa ekologii, miejsce człowieka w przyrodzie, postawy człowieka wobec świata żywego, ocena moralna ludzkich zachowań
Opis
Nasza biosfera jest chora. Mamy planetę, która zachowuje się jak zainfekowany organizm. Każdy element biosfery ulega destrukcji i to coraz szybciej. Przez ostatnie 25 lat nie został opublikowany żaden naukowy artykuł, który by zaprzeczył temu twierdzeniu.„Twardych” dowodów na to, że eksploatacja planety przez człowieka dobiega końca nie brakuje w bogatej literaturze naukowej. Dlaczego tak się dzieje? W jakim stopniu każdy z nas przyczynia się do tej kryzysowej sytuacji? Czy ja jestem przyjacielem przyrody? W trakcie warsztatu uczestnicy wezmą udział w szeregu grach i zabawach, których celem jest kształtowanie gotowości i umiejętności działań dla dobra przyrody.