CSI w Katowicach - Śmierć i jej znamiona

Prowadzący
Krzysztof Chyżak
Miejsce
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, ul. Bankowa 9,
sala Obrad Rady Wydziału
Czas trwania
2 x 45 minut
Liczba uczestników
30 osób
Metoda
warsztaty
Poruszane zagadnienia
Proces umierania i zmiany zachodzące w ludzkim organizmie w momencie śmierci; Znamiona śmierci; Aspekty prawne śmierci.
Opis
Zajęcia pozwolą uczniom zapoznać się z mechanizmem umierania, oraz poznać poszczególne jego fazy. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany zachodzą w ludzkim ciele na krótko przed śmiercią, oraz już po niej. Poznać będą mogli różne znamiona śmierci a także dowiedzieć się, o czym one świadczą. Uczniowie obserwować będą zmiany pośmiertne. Dodatkowo poruszane będą aspekty prawne związane z momentem śmierci człowieka. Każdy z uczestników otrzyma kartę pracy, która pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Wiedza ta będzie szczególnie przydatna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o klasach policyjnych, mundurowych i ratowniczych.