CSI w Katowicach - czym są, jak wykrywać i zabezpieczać ślady linii papilarnych

Prowadzący
Krzysztof Chyżak
Miejsce
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, ul. Jagiellońska 28
sala A - 118
Czas trwania
3 x 45 minut
Liczba uczestników
15 osób
Metoda
warsztaty
Poruszane zagadnienia
Materiał dowodowy w procesie karnym; Budowa i powstawanie linii papilarnych, sposoby wykrywania i zabezpieczania śladów linii papilarnych.
Opis
Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jak należy poprawnie pracować z materiałem stanowiącym dowód w sprawie karnej. Podczas prelekcji poruszane będą kwestie powstawania, budowy i przede wszystkim unikalności linii papilarnych. W części laboratoryjnej uczniowie przy pomocy różnych proszków daktyloskopijnych będą mogli ujawniać i zabezpieczać ślady linii papilarnych na różnych powierzchniach. Dodatkowo ślady te będzie można wykrywać przy pomocy odczynników chemicznych takich jak ninhydryna czy DFO. Końcowym etapem zajęć będzie porównywanie śladów linii papilarnych. Każdy z uczestników otrzyma kartę pracy, która pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Wiedza ta będzie szczególnie przydatna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o klasach policyjnych, mundurowych i ratowniczych.