• CSI w Katowicach - czym są, jak wykrywać i zabezpieczać ślady linii papilarnych
  Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jak należy poprawnie pracować z materiałem stanowiącym dowód w sprawie karnej. Podczas prelekcji poruszane będą kwestie powstawania, budowy i przede wszystkim unikalności linii papilarnych. W części laboratoryjnej uczniowie przy pomocy różnych proszków daktyloskopijnych będą mogli ujawniać i zabezpieczać ślady linii papilarnych na różnych powierzchniach. Dodatkowo ślady te będzie można wykrywać przy pomocy odczynników chemicznych takich jak ninhydryna czy DFO. Końcowym etapem zajęć będzie porównywanie śladów linii papilarnych. Każdy z uczestników otrzyma kartę pracy, która pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Wiedza ta będzie szczególnie przydatna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o klasach policyjnych, mundurowych i ratowniczych.

 • CSI w Katowicach - Śmierć i jej znamiona
  Zajęcia pozwolą uczniom zapoznać się z mechanizmem umierania, oraz poznać poszczególne jego fazy. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany zachodzą w ludzkim ciele na krótko przed śmiercią, oraz już po niej. Poznać będą mogli różne znamiona śmierci a także dowiedzieć się, o czym one świadczą. Uczniowie obserwować będą zmiany pośmiertne. Dodatkowo poruszane będą aspekty prawne związane z momentem śmierci człowieka. Każdy z uczestników otrzyma kartę pracy, która pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Wiedza ta będzie szczególnie przydatna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o klasach policyjnych, mundurowych i ratowniczych.
 • Czy jesteśmy przyjaciółmi Ziemi?
  Nasza biosfera jest chora. Mamy planetę, która zachowuje się jak zainfekowany organizm. Każdy element biosfery ulega destrukcji i to coraz szybciej. Przez ostatnie 25 lat nie został opublikowany żaden naukowy artykuł, który by zaprzeczył temu twierdzeniu.„Twardych” dowodów na to, że eksploatacja planety przez człowieka dobiega końca nie brakuje w bogatej literaturze naukowej. Dlaczego tak się dzieje? W jakim stopniu każdy z nas przyczynia się do tej kryzysowej sytuacji? Czy ja jestem przyjacielem przyrody? W trakcie warsztatu uczestnicy wezmą udział w szeregu grach i zabawach, których celem jest kształtowanie gotowości i umiejętności działań dla dobra przyrody.
 • Czy szare komórki są rzeczywiście szare?
  Na zajęciach uczniowie będą mogli zapoznać się z budową różnych typów komórek nerwowych oraz ich funkcjami, a także poznają budowę histologiczną mózgu, zwłaszcza podwzgórza i przysadki mózgowej. Samodzielna praca przy mikroskopie pozwoli im przekonać się, czym się różnią neurony zlokalizowane w móżdżku od neuronów kory mózgowej, co to jest tigroid i skąd się wzięła nazwa szare komórki.
 • Elektroencefalografia
  W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z działaniem prostego elektroencefalografu. Możliwe będzie podłączenie wybranej osoby do urządzenia w celu rejestracji i analizy fal mózgowych w zależności od sytuacji czy zadania. Prowadzona będzie rejestracja fal typu alfa i beta.
 • Enzymy od zadań specjalnych
  Dzięki eksperymentom z użyciem enzymów zostanie sprawdzona skuteczność proszków do prania, produktów spożywczych jak i efektywność suplementów diety.
  Sprawdzimy także dlaczego enzymy wymagają specjalnych warunków by być biokatalizatorem. Obserwacja aktywności enzymów w roztworach kwaśnych, obojętnych i zasadowych da odpowiedź na to pytanie.
 • Genetycznie modyfikowane organizmy – korzyści i zagrożenia
  Genetycznie modyfikowane organizmy to jedno z osiągnięć człowieka, które wzbudza powszechne zainteresowanie, emocje i wywołuje skrajne opinie. Uczestnicy warsztatów w pierwszej części wysłuchają krótkiego wprowadzenia na temat historii i sytuacji obecnej GMO w świecie i Polsce. W dalszej części zobaczą i ustosunkują się do tez zawartych w filmie pt. „Jedzenie z obcym genem” (produkcja TVN, 2010 r.). W dalszej części uczestnikom zostaną przypisane następujące role: przedstawiciel firmy biotechnologicznej, rolnik ekologiczny, rolnik konwencjonalny, ksiądz, przedstawiciel władz miasta, reprezentant ruchu ekologicznego, i wezmą udział w debacie odnoszącej się do propozycji przedstawiciela firmy biotechnologicznej, który zamierza zachęcić lokalną społeczność do wprowadzenia roślin GM w ich regionie.
 • Jogurt pod mikroskopem - barwienie bakterii
  Czy w jogurcie występują bakterie? Nie wierz zapewnieniom producentów, sprawdź sam! Zajęcia „Jogurt pod mikroskopem - barwienie bakterii” to wyśmienita okazja, by zagłębić się w pasjonujący świat mikroorganizmów.
  W ramach zajęć uczniowie samodzielnie wykonają barwienie bakterii jogurtowych metodą Grama. Przygotowane w ten sposób preparaty umożliwią obserwację drobnoustrojów pod mikroskopem. Dodatkowo porównane zostaną ich formy morfologiczne oraz liczebność w kilku dostępnych na rynku jogurtach.
  Badanie mikroflory jogurtu będzie okazją do przypomnienia roli bakterii w produkcji żywności i ich znaczenia dla naszego zdrowia. Ponadto mikroskopowa obserwacja bakterii pozwoli na samodzielne sprawdzenie tezy, czy jogurty rzeczywiście zawierają bakterie.
 • Las i jego życie - nowe spojrzenie na las
  Jaki powinien być las? Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy lasem naturalnym a zarządzanym przez człowieka? Jakie są konsekwencji odstępstw, w naszym postępowaniu w lasach gospodarczych, od sposobów kształtowaniu się lasu w naturalnym procesie? Na te i wiele innych pytań dotyczących życia lasu uczestnicy warsztatu będą poszukiwać odpowiedzi w trakcie spaceru w lesie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na znaczenie martwego drewna dla życia lasu. Uczestnicy zostaną zainspirowani do wskazania wszystkim form życia w lesie, które tracą, a nieraz ich egzystencja przestaje być możliwa w lesie, z którego usuwamy martwe drewno.
 • Nieznana strona znanych roślin - zajęcia laboratoryjne
  Zajęcia składają się z części wstępnej - prelekcji, oraz samodzielnej pracy uczniów pod okiem nauczyciela. Podczas prelekcji poruszane będą zagadnienia dotyczące: budowy i funkcji poszczególnych organelli komórki roślinnej, fizjologia procesów plazmolizy, deplazmolizy, osmozy a także umiejscowienia komórki w środowisku. Oprócz tego, uczniowie poznają zasady pracy z mikroskopem świetlnym, oraz uczą się wykonywania preparatów przyżyciowych. Podczas części ćwiczeniowej, uczniowie wykonują preparaty mikroskopowe, które następnie oglądają i na podstawie dołączonej karty pracy opisują. Wykonują zadania pozwalające na obserwację procesu plazmolizy i deplazmolizy in vivo. Zajęcia zakończone są podsumowaniem wiadomości w oparciu o karty pracy, które uczniowie uzupełniali podczas zajęć.

  Zajęcia przeznaczone są dla Szkół Podstawowych (klasy 4 - 6 - materiał zostanie dostosowany do wieku uczniów); Szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (w największym wymiarze materiałowym).
 • Niezwykły świat komórek zwierzęcych
  Zajęcia pozwolą uczniom zapoznać się z budową komórki zwierzęcej oraz przekonać się, czym się ona różni od komórki roślinnej. Praca przy transmisyjnym mikroskopie elektronowym pozwoli zapoznać się z jego budową oraz obsługą, a także z samą procedurą przygotowania materiału do jego analizy przy użyciu tego mikroskopu. Obserwacja różnych komórek, zarówno w mikroskopie świetlnym, jak i w transmisyjnym mikroskopie elektronowym pozwoli zaobserwować, jak wyglądają poszczególne struktury komórkowe i przekonać się, że nie zawsze wygląda to tak, jak pokazują podręczniki. Na zajęciach uczniowie będą mieli okazję obserwować pod mikroskopem komórki nabłonkowe, komórki mięśniowe, gamety, komórki nerwowe oraz wiele innych. Dodatkowo każdy uczeń otrzyma kartę pracy, która pozwoli utrwalić wiedzę zdobytą na zajęciach.
 • Nurtująca genetyka
  Zajęcia składać się będą z dwóch bloków:
  1. Część teoretyczna, w której poruszone zostaną zagadnienia związane z Genetycznie Modyfikowanymi Organizmami (GMO). Czy jest się czego bać? Opisane zostaną potencjalne korzyści wykorzystania GMO w medycynie, czy rolnictwie, jak również potencjalne zagrożenia związane z tego typu modyfikacjami.
  2. Część praktyczna, w której będziemy analizować podstawowe zasady dziedziczenia (Mendla) m.in. na przykładzie koloru oczu i innych cech D. melanogaster (czyli muszki owocówki).
  W ramach zajęć uczniowie będą mieli również okazję zobaczyć jak i gdzie pracują studenci i naukowcy, zobaczymy nowoczesne laboratoria, pokoje hodowlane, czy wydziałowe szklarnie.
 • Podziały komórek
  Samodzielne wykonywanie prostych, lecz efektownych preparatów z materiału roślinnego "na mitozę i mejozę" i analizy w mikroskopii jasnego pola plus indywidualne wejścia na badawczy mikroskop epifluorescencyjny.
 • Polowanie na owada, czyli drapieżne rośliny
  Omówienie z uczestnikami systemów wabienia i chwytania owadów przez rośliny mięsożerne, na żywych egzemplarzach. Przedstawienie rodzajów roślin mięsożernych z użyciem technik audiowizualnych, krótki przegląd gatunków. Prezentacja kultur in vitro roślin mięsożernych. Wykonanie preparatów mikroskopowych z liści rosiczek i włosków chwytnych muchołówek. Obserwacja narządów chwytnych z użyciem technik mikroskopowych – przy użyciu binokularów i mikroskopów. Projekcja krótkiego filmu obrazującego mechanizm chwytania owada, funkcjonujący u muchołówki amerykańskiej.
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, oraz badanie podstawowych parametrów ludzkiego organizmu
  Podczas 4 godzinnych zajęć uczniowie będą mogli nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Na 4 fantomach każdy będzie mógł sprawdzić czy dobrze wykonuje resuscytację krążeniowo - oddechową. Ale zanim przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy, musimy poznać podstawowe parametry ludzkiego organizmu, oraz nauczyć się ich mierzenia. Przy pomocy systemu SILAB, uczestnicy zajęć będą mogli zmierzyć sobie temperaturę, tętno, rytm serca, pojemność oddechową oraz stężenie tlenu w wydychanym powietrzu. Te dwa ostatnie parametry, mają nie małe znaczenie przy udzielaniu pierwszej pomocy. Na zajęcia zapraszamy uczniów w każdym wieku.
 • W obronie praw zwierząt
  W starożytnym Rzymie ustanowiono prawa w świetle którego zwierzęta zaliczane były kategorii rodzajów rzeczy - Res mancipi. Prawo to przetrwało w naszym kraju aż do 1997 roku. Czy ludzie są dzisiaj lepsi dla zwierząt niż byli przed wiekami? Czy myśląc o relacjach pomiędzy ludźmi a zwierzętami możemy mówić o przyjaźni, czy raczej o wyłącznie o wykorzystaniu? Wielki człowiek Renesansu Leonardo da Vinci (1452-1519) mówił, że nadejdzie czas, gdy ludzie będą patrzeć na zabijanie zwierząt tak, jak patrzą teraz na zabijanie ludzi. W trakcie warsztatu uczestnicy wezmą udział w szeregu zabawach symulacyjnych, grach dydaktycznych, których celem jest kształtowanie bliskiego emocjonalnego stosunku do zwierząt.
 • Warsztaty arachnologiczne, czyli nie taki pająk straszny…
  Uczestnicy poznają metody odławiania pająków, na przykładzie zebranych okazów uczą się rozpoznawać charakterystyczne cechy wybranych grup pająków, poznają różne sposoby polowania i typy sieci, analizują możliwą przynależność systematyczną potencjalnych ofiar pająków. W zależności od dostępnego materiału i pory roku zapoznają się ze sposobami opieki nad potomstwem wybranych grup pająków. Gdyby zajęcia terenowe były niemożliwe, wybrane zagadnienia prezentowane będą w warunkach laboratoryjnych na przykładzie zakonserwowanych okazów.
 • Życie w szkle – roślinne kultury in vitro
  Podczas laboratorium uczestnicy dowiedzą się, czym są kultury in vitro roślin, jakie przynoszą korzyści oraz czym różnią się od tradycyjnych metod upraw. Podczas krótkiej prezentacji, z użyciem środków audiowizualnych, uczestnicy zaznajomią się z warunkami pracy w laboratorium biotechnologii roślin, a następnie przystąpią do praktycznej części zajęć.
  Część praktyczna obejmuje sporządzenie pożywki właściwej do prawidłowego wzrostu w warunkach in vitro, przygotowanie szkła laboratoryjnego do sterylizacji. Uczestnicy będą mieli możliwość założyć własną kulturę in vitro – przygotować i wysterylizować materiał roślinny, wyłożyć na stosowną pożywkę, po czym własnoręcznie założoną kulturę będą mogli zabrać ze sobą do domu.