Sekretariat
Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
Wszechnicy Śląskiej

40-007 Katowice
ul. Bankowa 5, pokój 224

tel.: 515 297 151
e-mail: utn@us.edu.pl