Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska

zaprasza zorganizowane grupy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do spotkań z naukowcami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nadrzędną ideą UTN jest rozwijanie pasji oraz zainteresowań uczniów poprzez poszerzanie ich wiedzy i umiejętności.

UTN to szeroko pojęta popularyzacja nauki, jak i upowszechnienie wiedzy na temat kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.